Teo fra Tiby 1 læsebog

Udkommer marts 2024

Beskrivelse

Teo fra Tiby 1, læsebog, er en læsebog bestående af 25 tekster, der stiger i sværhedsgrad gennem bogen i takt med elevernes læseudvikling.

Til hvert tekststykke indledes arbejdet med tre fokusord, som er teksten nye svære ord (dvs ord, der ikke er lydrette eller følger tidligere gennemgåede lydregler). Alle tekster afsluttes med læseforståelsesopgaver samt arbejde med fokusordene.

Til bogen hører guiden: “Lærerstyret læseundervisning”, som er en grundig guide til underviseren. Guiden indeholder konkrete værktøjer til tekstarbejde i tre niveauer, så underviseren altid er klædt på til et at arbejde med alle læsebogens 25 tekster i et niveau, der passer til gruppen.

Hvert kapitel i læseguiden er inddelt i før, under og efter læsning. Her findes altid guide arbejde med tekstforståelse samt ord- og lydarbejde.

Der medfølger bogstavkort, whiteboardtavle (til udprint) til lærerguiden. Guiden kan anvendes til fælles klassearbejde, men er også aldeles velegnet til niveaudelt gruppearbejde, da arbejdsopgaverne i guiden er niveaudelt.

Size Chart