Teo fra Tiby

Glæd dig! Til marts udkommer vores helt nye dansksystem til første og anden klasse – et system, der er grundigt gennemarbejdet og hvor intet er overladt til tilfældighederne. 

Vi glæder os til at præsentere Teo fra Tiby til Lærfest 2024. Har du ikke mulighed for at kigge forbi, kan du læse lidt om det her. 

Teo fra Tiby består af:

– Læsebog: En læsebog med tekster, der stiger i sværhedsgrad gennem bogen i takt med elevernes læseudvikling. Til hvert tekststykke indledes arbejdet med tre nye fokusord, som er teksten nye svære ord (dvs ord, der ikke er lydrette eller følger tidligere gennemgået lydregel). Alle tekster afsluttes med læseforståelsesopgaver samt arbejde med fokusordene. Læsebogen består af 25 forskellige tekster om Teo – inddelt i 8 kapitler. 

– Arbejdsbog: Arbejdsbogen træner bogstavlyde og lydfølger. Der arbejdes med lydrette ord og løbende introduceres ikke lydrette ord og lydfølger.  Inddelingen af arbejdsbogen følger emnerne i læsebogen.. 

– Lærerstyret læseundervisning: Til læsebogen hører guiden: “Lærerstyret læseundervisning”, som er en grundig guide til underviseren. Guiden indeholder konkrete værktøjer til tekstarbejde i tre niveauer, så underviseren altid er klædt på til et at arbejde med alle læsebogens 25 tekster i et niveau, der passer til gruppen.

Hvert kapitel i læseguiden er inddelt i førunder og efter læsning. Her findes altid guide arbejde med tekstforståelse samt ord- og lydarbejde.

Der medfølger bogstavkort, whiteboardtavle (til udprint) til lærerguiden. Guiden kan anvendes til fælles klassearbejde, men er også aldeles velegnet til niveaudelt gruppearbejde, da arbejdsopgaverne i guiden er niveaudelt.

Det hele udkommer til hhv. 1. og 2. klasse til marts 2024

Teo fra Tiby 1 arbejdsbog

Teo fra Tiby 1 arbejdsbog

Tiby byskilt